Pewność Zaufanie Profesjonalizm

 

Kompleksowa obsługa osób prawnych i fizycznych.

 

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, osób fizycznych, fundacji i stowarzyszeń. Zapewniamy możliwość świadczenia usług w języku angielskim i niemieckim.

 

Współpracujemy z kancelariami notarialnymi, doradcami podatkowymi, księgowymi oraz architektami.

 

Zakres usług

 

 • prawo cywilne
 • prawo kontraktów
 • prawo gospodarcze i handlowe – zakładanie i obsługa spółek, doradztwo inwestycyjne, zakładanie podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą
 • prawo naprawcze i upadłościowe
 • prawo autorskie i własności przemysłowej
 • prawo administracyjne
 • prawo rodzinne – sprawy rozwodowe, małżeńskie ustroje majątkowe
 • prawo pracy
 • nakazy zapłaty

 

- Reprezentacja Klientów w sprawach sądowych i pozasądowych, sporządzanie pozwów, pism procesowych, apelacji i kasacji.
 
- Sporządzanie opinii i audytów prawnych.
 
- Sporządzanie umów.
 
- Legislacja – konstruowanie projektów aktów prawnych.

 

 

SZKOLENIA

Na życzenie Klienta organizujemy certyfikowane szkolenia z zakresu wybranych dziedzin prawa i zagadnień z nimi związanych w dogodnym dla Klienta terminie.

 

PODMIOTY GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, koncentrując się na wspieraniu Klientów w tworzeniu przedsiębiorstw, stałej obsłudze prawnej przedsiębiorstwa oraz doradztwie w zakresie jego dalszego rozwoju.

 

W swoim działaniu dążymy zawsze do znalezienia najkorzystniejszych rozwiązań prawnych, dostosowując się do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.
 
Zapewniamy:
 
- doradztwo inwestycyjne,
 
- zakładanie spółek prawa handlowego,
 
- negocjowanie kontraktów, sporządzanie umów,
 
- stałą obsługę prawną firm,
 
- konstruowanie umów,
 
- sporządzanie opinii i audytów prawnych,
 
- reprezentację Klientów przed sądami i organami administracji, a także pozasądowe rozwiązywanie sporów z wykorzystaniem negocjacji i mediacji, ugody.
 

 

OSOBY FIZYCZNE

W ramach obsługi osób fizycznych Kancelaria świadczy pomoc w zakresie: sporządzania umów cywilnoprawnych, zastępstwa prawnego w sporach sądowych, sporządzania opinii prawnych.
 

 • prawo cywilne – prawo zobowiązań, ochrona własności, prawo nieruchomości, prawo spadkowe
 • prawo umów
 • prawo rodzinne – sprawy rozwodowe, doradztwo w zakresie konstruowania małżeńskich ustrojów majątkowych, intercyzy
 • prawo pracy

 

Specjalizujemy się również w pozasądowym rozwiązywaniu sporów.

 

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Tworzenie i obsługa fundacji i stowarzyszeń.
 
Doradztwo w zakresie współpracy w ramach umów partnerstwa publiczno – prywatnego.
 
Tworzenie i obsługa organizacji pożytku publicznego

 

Wynagrodzenie

 

Sposób wynagrodzenia zależy od woli Klienta, w szczególności formą wynagrodzenia może być:

- wynagrodzenie w formie ryczałtu - miesięczna stała stawka wynagrodzenia określana w umowie

- abonament - stała stawka określona w umowie abonamentu, godziny wykorzystane ponad abonament rozliczane są osobno lub zaliczane na poczet kolejnej karty abonamentowej

- wynagrodzenie godzinowe - wynagrodzenie jest sumą należności za godziny przepracowane dla Klienta zgodnie ze stawką godzinową ustaloną w umowie,

- wynagrodzenie kwotowe - wynagrodzenie w postaci konkretnej kwoty za daną sprawę ustalonej w umowie z Klientem, a także

- formy mieszane i success fee.