Kancelaria Radcy Prawnego Dr Magdalena J. Frańczuk

 

 

Dr Magdalena Frańczuk ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tu też uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Ukończyła również Szkołę Prawa Niemieckiego oraz Europejskie Kolegium Doktoranckie wydziałów nauk prawnych Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytetu Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 

Była stypendystką Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu. Aplikację radcowską odbyła w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

 

Jest członkiem Zrzeszenia Prawników Polskich oraz American Bar Association.

 

Oprócz działalności zawodowej prowadzi działalność naukowo-dydaktyczną – jest adiunktem w Katedrze Prawa Publicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współpracuje z Centrum Analiz Społeczno-Prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

zpp     aba